Qui som

La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques es va crear a l’octubre de 2018, agrupant a 5 entitats SETEM Catalunya, Alternativa3, FETS – Finances Ètiques, Associació Fiare Catalunya, Oxfam Intermón i més endavant és va sumar la Xarxa d’Economia Solidària (XES), entitats impulsores de la campanya “Som Comerç just i Banca Ètica”, a Catalunya. Aquesta campanya va néixer fa 20 anys sota el nom de la Festa del Comerç Just que des de l’any 2003 es va estendre pel conjunt de la geografia catalana amb els grups locals i Ajuntaments celebrant la Festa del Dia Mundial del Comerç Just.

A partir del 2015 aquesta iniciativa es transforma en la campanya «Som Comerç Just i Banca Ètica» amb els objectius següents: desestacionalitzar l’activitat del maig durant tot l’any; coordinar el moviment a Catalunya; canviar el format de la celebració del Dia Mundial del Comerç Just i recuperar la incidència en la comercialització, sensibilització, educació i formació. Més endavant, es va afegir també l’Economia Solidària.

Entre l’octubre del 2018 i el maig del 2020, LaCoordi va desplegar un projecte, amb el suport de l’ACCD i la Diputació de Barcelona, per tal de recollir el bagatge històric de les entitats i donar un nou impuls al moviment del Comerç Just.

El projecte d’enguany  “Apuntalant el moviment d’economia social i solidària des d’una perspectiva local-global a la província de Barcelona” (2020-2021) també compta amb el suport de l’ACCD i de la Diputació de Barcelona. El nou projecte neix amb la vocació d’articular del moviment Comerç Just i les Finances Ètiques a Catalunya per tal de denunciar les injustícies i les vulneracions dels drets humans en les cadenes de subministrament i en les relacions comercials Nord-Sud, i també ressaltar el rol de les alternatives econòmiques com a mecanismes de canvi social i econòmic.  

Des de LaCoordi ens dirigim a tota la ciutadania, però enguany volem focalitzar-nos sobretot en el públic més jove, per tal d’implicar-los en el conjunt de processos i recursos per incrementar les seves capacitats en la presa de decisió fonamentada, crítica i transformadora, tant pel que fa al seu consum quotidià com a la seva capacitat d’acció social en el seu entorn directe.

Actualment treballem en una línia específica de treball en xarxa per impulsar la cohesió del moviment del Comerç Just i les Finances Ètiques a escala local, estatal i internacional. Primer, volem impulsar un procés estratègic i territorial per enfortir l’espai de difusió i articulació de les economies transformadores amb perspectiva Nord/Sud a Catalunya. I, en segon lloc, organitzar trobades d’intercanvi d’experiències entre les entitats locals i internacionals. En el marc del FSMET 2020, hem fomentat l’apropament entre el teixit d’ESS local i les entitats de Comerç Just i Finances Ètiques i ho continuarem fent en la segona edició del FSMET 2020 que tindrà lloc a l’octubre.

Per últim, volem incidir sobre les institucions públiques catalanes posant al seu abast eines i recursos per estendre la compra pública ètica i les economies transformadores amb perspectiva global de Catalunya. A través de l’impuls de la iniciativa europea Ciutat pel Comerç Just, s’iniciaran processos per enfortir el vincle amb el teixit local i els ens municipals, a més de la participació en seminaris i jornades sobre compra pública ètica i les economies transformadores. 

El treball que vol impulsar LaCoordi respon a la necessitat de visibilitzar la relació entre el Comerç Just, l’Economia Solidària i les Finances Ètiques i el seu impacte social i ambiental a escala local i global. Volem enfortir aliances i teixir noves xarxes que fomentin un canvi econòmic global que posi la vida i el planeta al centre.